Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Mon, 16 Sep 2019 15:27:12
There are no translations available.

Конкурси за академична длъжност главен асистент

 

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия - София обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ по:

професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Микробиология“един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, тел.

032 952 109, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 36 от 13.05.2016 г.

 

international scientific-pracTical conference 

FOOD, TECHNOLOGIES & HEALTH – 2015”

 

 

20 November 2015
PLOVDIV

 

WITH THE COOPERATION OF NON-GOVERNMENT ORGANIZATION

“TERRITORIAL ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS AND

HOUSE OF SCIENCE AND TECHNIQUE - PLOVDIV”
PLOVDIV MUNICIPALITY

 

FIRST ANNOUNCEMENT

REGISTRATION FORM

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 4 of 4

Licenses

Banner

Certificate

BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute