Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Sat, 24 Feb 2024 17:53:19
There are no translations available.

Конкурс за доцент

 

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „доцент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

 
There are no translations available.

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
There are no translations available.

През 2022 година Институтът по консервиране и качество на храните ще отбележи своя 60 годишен юбилей.

 
There are no translations available.

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

За повече информация вижте тук:

SSA Website (agriacad.bg)

 
There are no translations available.

ОБЯВА

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.97 от 19.11.2021 г.

 
There are no translations available.

ОБЯВА

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДСвъв вр. с чл. 13 и чл. 43 и сл. от /ППЗДС/.

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

ворно място-паркинг с площ 508 кв.м., съставляващ проектен дял №1 /колориран в зелен цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 254,00 лева (двеста петдесет и четири лева).

-Дворно място-паркинг с площ 1,423 дка, съставляващ проектен дял №2 /колориран в син цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 712,00 лева (седемстотин и дванадесет лева).

Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20 % ДДС.

Срок на договора за наем – 5 години.

Размер и условия на депозита за участие – 50 лева, вносими по банков път или в брой в касата на Института.

Място и срок за закупуване на тръжната документация – всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.10.2021г. в деловодството на Института. Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.

Място и срок за подаване на офертите: в Деловодството на Института до 16.00 часа на 18.10.2021г.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Място, ден и час на провеждане на търга – в ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"- от 09,00 часа на 19.10.2021г.

За справки и допълнителна информация – тел. 032/942109

 
There are no translations available.

 

maepwaste

Съвместен екип от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив и Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив участва в І-та Международна конференция „MAEP&WASTE

mw1  

mw2

 

Повече информация може да прочетете на: https://conference2020.bnaeopc.com/

На 9-10ти септември, 2021 г., в Гранд-хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy.

Акцент на конференцията бяха медицинските, ароматните и ядивни растения (MAEPs)и вторичните продукти от тяхната преработка: оползотворяване на отпадъците и валоризация за устойчива и кръгова икономика.

Целта на конференцията бе да обедини най-добрите практики в областта на използването на тези растения, като основа за кръгова икономика и да послужи за обмен и споделяне на знания с висока стойност между науката и бизнеса.

Конференцията обхвана различни аспекти от прилагането на растенията, като основно внимание се обърна на: производството и търговията с продукти с висока добавена стойност; MAEPs като източник на биологично активни вещества; използването им като функционални храни; технологии за третиране на MAEPs, минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на MAEPs и др.

Темите на конференцията бяха:

 1. Производство, маркетинг, тенденции на развитие.
 2. Консумация на медицински, ароматни и ядивни растения като функционални хранителни продукти и съставки на нови продукти.
 3. Биологичната активност на медицинските, ароматните и ядивни растения и техните екстрахирани съставки
 4. Хранителни добавки на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 5. Козметични продукти на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 6. Минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на вторични продукти от медицински, ароматни и ядивни растения.
 7. Технологии за третиране на медицински, ароматни и ядивни растения и вторичните продукти от тяхната преработка.

Учените от ИККХ-Пловдив - доц. д-р П. Иванова, гл. ас. д-р Албена Пържанова, ас. Евелина Василева в съавторство с доц. д-р Весела Чалова-Жекова, доц. д-р Антон Славов и доц. д-р Снежана Иванова от УХТ-Пловдивучастваха с постер на тема „Factors affecting the amount of biologically active substances in extracts of plants typical of Western Rhodopes“.

 
More Articles...
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 2 of 7

Licenses

Banner
BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute