Български (България)English (United Kingdom)

logofinance
Oтдел:
 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН

 

 

Отделът ръководи и организира цялостната финансово-счетоводна дейност на ИИРХ, съгласно Закона за счетоводството, Правилника на ССА, Правилника за устройството и дейността на ИИРХ и всички други действащи нормативни актове.

    1. Осъществява дейността си в съответствие с международните и националните счетоводни стандарти, регламентирани с ДДС №20/2004 г. за бюджетните предприятия.
    2. Отделът осигурява финансово дейностите на ИИРХ – Пловдив като:

• подготвя и предлага проект на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение.

• ежемесечно анализира приходите и разходите по бюджета на института и предлага мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност.

• разработва анализи във връзка с ивестиционната политика на института, с придобиването на материални и нематериални активи.

• подпомага ръководството за правилното и законосъобразно ползване на финансовите ресурси и за опазване на собствеността.

• изготвя длъжностно и поименно щатно разписание на института, съобразено с бюджетния разчет и устройствения правилник на института.

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

Десислава Петрова – главен счетоводител и ЧР

Кристина Славчева Димитрова - касиер

Е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Тел.: 032 943 143

 

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute