Български (България)English (United Kingdom)

   

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

 

Отделът провежда научноизследователски, консултантски и дейности по изпитването на проблеми на производството и реализацията на качествени и безопасни храни, а именно:

  1. Подпомагане разработването на научни проекти в областта на хранителните технологии.
  2. Изследвания върху динамиката на промените в качеството, сензориката и безопасността на новите продукти, създадени в института.

 

Дейностите по контролът на храни включват:

  1. Изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на храни, напитки и води съгласно национални или международни стандарти, верифицирани стандартни методи и валидирани вътрешно лабораторни методики за издаване на изпитвателни протоколи, съгласно изискванията на ИА “БСА”.
  2. Контролни изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на суровини, полуфабрикати и готова продукция от предприятия на ХВП, внедрили ISO 9001, които не разполагат със собствени лаборатории.

 

Списък на услугите  предлагани от ЛИХ

 

 

Заявка за лабораторни изпитвания ЛИХ

 

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

 

 1. гл. ас. д-р Яна Михайлова Христова-Иванова – ръководител отдел

2. ас. Петя Събева – заместник ръководител

2. Валя Жечева – отговорник по качество

4. ас. д-р Стоил Желязков – метролог, химик

5. ас. д-р Светослав Александров – специалист микробиолог изпитвания

6. Тодорка Владимирова – ст. специалист, физикохимични изпитвания

7. Елена Учикова – сп. специалист физикохимични изпитвания, специалист сензорни изпитвания

8. Никол Вълкова – експерт микробиологични изпитвания

Tel:  +359877891616;

 

E-mail: lih@canri.org

 


Заповед за акредитация
Виж тук

 

 

 

 

 

   

 

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute