Български (България)English (United Kingdom)

 
 
 
 
 
texten
 
 
 
 
Managеment
 
 
 
           

Аssoc. Prof. Todorka Petrova, PhD

Director

     Tel: +359 32 94 21 09

     Mobile: +359 885 830 407

     E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Chief Asst. Prof. Ivan Bakalov PhD

Dep. Director

Tel: + 359 32 94 21 09  

Mobile:  + 359 878 939 411

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Krastina Mateva

Secretary

Phone.: +359 32 94 21 09

Mobile: +359 885 83 04 07 

         E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 
 
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute