Български (България)English (United Kingdom)

Текущи новини

Конкурс за главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на биологично активните вещества“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 81 от 26.09.2023 г

 

Трета годишна среща и обучение по програма COST Action,RoxyCOST, CA18210, се проведе в Анталия, Турция

Трета годишна среща и обучение на тема „Роля на ниското кислородно съдържание върху физиологията на плодовете и следберитбеното им съхранение“ по Програма COST (Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality, RoxyCOST Action – CA18210), бяха организирани и проведени в Селскостопански факултет към Университет Акдениз (Анталия, Турция) от 12 до 18 април 2023 г. От страна на Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив участие взе доц. д-р Габор Живанович.По време на работната среща и обучението бяха представени преглед на последните изследвания върху хипоксия, оксидативен стрес, физиология на зреене и физиология и технология на следбертитбеното им съхранение, физиологичното влияние на хипоксията за климатерични и не-климатерични плодове по време на узряване, при съхранение в различни хранилища и след това по време на транспорт и престой в търговската мрежа. По време на обучението беше организирано посещение на складови бази в района на град Испарта при експертен производител и износител на ябълки „G?lbudak“ (Турция), където беше представено в реални условия работещо хранилище с динамична контролируема атмосфера и индустриално сортиране и опаковане на ябълки, при подготовка за дистрибуция в страната и чужбина. Беше проведена лабораторна демонстрация за изследване на нивото на кислорода и състава на въздуха в сравнително нова система за съхранение „Palliflex“, както и в модифицирана атмосфера. Системата за съхранение „Palliflex“ е подходяща за краткосрочно и дългосрочно съхранение при условия на контролируема атмосфера и ултра ниско съдържание на кислород. В тази система за съхранение е възможно да се зададат желаните количества на 02 и C02 в отделни палети чрез създаване на условия за контролируема атмосфера. Тази система е идеално подходяща за съхранение на различни плодове и зеленчуци. Системите за съхранение „Palliflex“ позволяват съхранението на различни стоки в една камера чрез използване на различни атмосферни състави в отделни палети, като се поддържа качеството, хранителната стойност и пазарната стойност на продукцията.


Картина1Картина2

Картина3Картина4

Картина5Картина6

Картина7

 

In memoriam

С прискърбие съобщаваме за кончината на дългогодишния директор на Научно-изследователския институт по консервна промишленост (днес Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив)
ст.н.с. І ст. ктн Борис Григоров Михов.

BorisMihov

1928 - 2023

Роден е на 18.І.1928 г. в гр. Пловдив. През 1952 г. завършва първия випуск за инженер-технолози на факултета по “Хранителна промишленост” към ВСИ “Васил Коларов” – Пловдив. След издържан конкурс през 1961 г. е назначен за н.с. по икономика и организация на консервната промишленост. През 1970 г. защитава дисертация на тема в областта на икономиката на хранителната промишленост. През 1973 г. му е присъдено научното звание ст.н.с.ІІ ст., а от 1992 г. e ст.н.с. І ст.

През 1972 г. е избран за Зам. директор на НИИКП, а няколко месеца по-късно и за Директор на института, чийто пост заема до пенсионирането си през 1992 г. С огромен принос в изграждането на ИКП като авторитетно научно звено.

За научни постижения Б. Михов е награждаван с високи държавни отличия “Кирил и Методи” І ст.; народни ордени на труда, Златна значка на НТС

От председателя на СИВ е награждаван със специална грамота и медал за принос в областта на международното сътрудничество в рамките на СИВ.

От 1980 – 1992 г. Б. Михов е член на президиума на Селскостопанска академия. В течение на 3 мандата е член на Комисията по селско стопанство и хранителна промишленост към Висшата атестационна комисия.

В продължение на 8 години е председател на НТС в Пловдив.

Отиде си един сърцат човек, подчинил живота си на развитието на консервната промишленост в България, отдал цялата си енергия за изграждането, развитието и добруването на Института. Човек с изявена гражданска позиция, милеещ за бъдещето на България!

Човек, съпричастен на радостите, болката и страданията на ближния!

Напусна ни един изявен учен, отдаден изцяло за развитието на хранителната наука в България.

Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 22 март 2023 г., на Централни гробища, от 11.00 часа.

 

Участие в международна научна школа и конференция:

22nd INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS (22nd ISCMP): State of the Art in Functional Materials & Technologies (August 29th - September 2nd, 2022 – Fr?d?ric Joliot-Curie International House of Scientists, located in St. Constantine and Elena Resort)

Доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ), Пловдив, на Селскостопанска академия взе участие с постер в 22-ра Международна научна школа и конференция по физика на кондензираната материя. Темата на постера на доц. Живанович беше свързана с физични и физикохимични свойства на ядивни филми от хитозан, обогатени с масло от гроздови семена. Научната разработка на екипа на доц. Живанович беше дискутирана сред международните гости на конференцията и редакторите на международни списания. На базата на научната работа е подадена статия, която ще бъде публикувана в специален том на Journal of Physics: Conference Series (JPCS), който е част от IOP Conference Series (един от най-големите издатели на сборници от конференции) със свободен достъп и индексиран в SCOPUS (Q4, SJR2022: 0.21) и в WoS.

Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ), договор номер КП-06-Н37/29: „Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“ и от Селскостопанска Академия (ССА), проект № ТН 14: Влияние на биоактивни ядивни опаковки върху качеството на плодове и зеленчуци в процеса на съхранение (2022-2024).

conf1conf2

 

Участие в Международни конференции - Русия-Беларус

 

Между ИНСТИТУТА ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - Пловдив, България и ДЪРЖАВНИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, г. Гродно, Беларус съществува дългогодишно сътрудничество. Традиционно учените от двете институции участват в съвместни международни форуми, както в България така и в Русия или Беларус, където основен инициатор и организатор на мероприятията е доц. д-р Наталия Викторовна Пац от катедрата по Обща хигиена и екология на Гродненския ДМУ.
През 2022 година учените от ИККХ-Пловдив, България: проф. д-р Тодорка Петрова, доц. д-р Габор Живанович, доц. д-р Петя Иванова и гл. ас. д-р Мария Момчилова участваха с научни доклади в две он-лайн международни конференции: XIX НПК „Актуални въпроси на хигиена на храненето“, проведена на 31 май в ДМУ, гр. Гродно, Беларус и в ХІІ-та МНПК „Физическо възпитание, спорт, физическа рехабилитация и рекреация: проблеми и перспективи на развитие“ - 15 юни в Сибирския държавен университет по наука и технологии „акад. М. Ф. Решетньов“, гр. Красноярск, Русия. Бяха дискутирани резултатите от: разработването на многокомпонентен сок от червено цвекло, къпини и сливи; влиянието на доматен прах и брашно от киноа върху физико-химичните свойства, антиоксидантната активност и сензорното възприятие на варени колбаси; физичните свойства на ядивни покрития от хидрокси-пропил-метил-целулоза, обогатени с масло от гроздови семена.
Сътрудничество между учени от различни държави обогатява научния опит и спомага за развитието на научните изследвания.

 

Сертификат Мария Мамчилова

Сертификат Петя Иванова

Сертификат Габор Живанович

Благодарност-Гродно

 

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 1 от 4


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute