Български (България)English (United Kingdom)

Latest news


There are no translations available.

Участие в международна научна школа и конференция:

22nd INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS (22nd ISCMP): State of the Art in Functional Materials & Technologies (August 29th - September 2nd, 2022 – Fr?d?ric Joliot-Curie International House of Scientists, located in St. Constantine and Elena Resort)

Доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ), Пловдив, на Селскостопанска академия взе участие с постер в 22-ра Международна научна школа и конференция по физика на кондензираната материя. Темата на постера на доц. Живанович беше свързана с физични и физикохимични свойства на ядивни филми от хитозан, обогатени с масло от гроздови семена. Научната разработка на екипа на доц. Живанович беше дискутирана сред международните гости на конференцията и редакторите на международни списания. На базата на научната работа е подадена статия, която ще бъде публикувана в специален том на Journal of Physics: Conference Series (JPCS), който е част от IOP Conference Series (един от най-големите издатели на сборници от конференции) със свободен достъп и индексиран в SCOPUS (Q4, SJR2022: 0.21) и в WoS.

Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ), договор номер КП-06-Н37/29: „Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“ и от Селскостопанска Академия (ССА), проект № ТН 14: Влияние на биоактивни ядивни опаковки върху качеството на плодове и зеленчуци в процеса на съхранение (2022-2024).

conf1conf2

 
There are no translations available.

Участие в Международни конференции - Русия-Беларус

 

Между ИНСТИТУТА ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - Пловдив, България и ДЪРЖАВНИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, г. Гродно, Беларус съществува дългогодишно сътрудничество. Традиционно учените от двете институции участват в съвместни международни форуми, както в България така и в Русия или Беларус, където основен инициатор и организатор на мероприятията е доц. д-р Наталия Викторовна Пац от катедрата по Обща хигиена и екология на Гродненския ДМУ.
През 2022 година учените от ИККХ-Пловдив, България: проф. д-р Тодорка Петрова, доц. д-р Габор Живанович, доц. д-р Петя Иванова и гл. ас. д-р Мария Момчилова участваха с научни доклади в две он-лайн международни конференции: XIX НПК „Актуални въпроси на хигиена на храненето“, проведена на 31 май в ДМУ, гр. Гродно, Беларус и в ХІІ-та МНПК „Физическо възпитание, спорт, физическа рехабилитация и рекреация: проблеми и перспективи на развитие“ - 15 юни в Сибирския държавен университет по наука и технологии „акад. М. Ф. Решетньов“, гр. Красноярск, Русия. Бяха дискутирани резултатите от: разработването на многокомпонентен сок от червено цвекло, къпини и сливи; влиянието на доматен прах и брашно от киноа върху физико-химичните свойства, антиоксидантната активност и сензорното възприятие на варени колбаси; физичните свойства на ядивни покрития от хидрокси-пропил-метил-целулоза, обогатени с масло от гроздови семена.
Сътрудничество между учени от различни държави обогатява научния опит и спомага за развитието на научните изследвания.

 

Сертификат Мария Мамчилова

Сертификат Петя Иванова

Сертификат Габор Живанович

Благодарност-Гродно

 
There are no translations available.

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
There are no translations available.

През 2022 година Институтът по консервиране и качество на храните ще отбележи своя 60 годишен юбилей.

 
There are no translations available.

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

За повече информация вижте тук:

SSA Website (agriacad.bg)

 
There are no translations available.

 

maepwaste

Съвместен екип от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив и Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив участва в І-та Международна конференция „MAEP&WASTE

mw1  

mw2

 

Повече информация може да прочетете на: https://conference2020.bnaeopc.com/

На 9-10ти септември, 2021 г., в Гранд-хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy.

Акцент на конференцията бяха медицинските, ароматните и ядивни растения (MAEPs)и вторичните продукти от тяхната преработка: оползотворяване на отпадъците и валоризация за устойчива и кръгова икономика.

Целта на конференцията бе да обедини най-добрите практики в областта на използването на тези растения, като основа за кръгова икономика и да послужи за обмен и споделяне на знания с висока стойност между науката и бизнеса.

Конференцията обхвана различни аспекти от прилагането на растенията, като основно внимание се обърна на: производството и търговията с продукти с висока добавена стойност; MAEPs като източник на биологично активни вещества; използването им като функционални храни; технологии за третиране на MAEPs, минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на MAEPs и др.

Темите на конференцията бяха:

  1. Производство, маркетинг, тенденции на развитие.
  2. Консумация на медицински, ароматни и ядивни растения като функционални хранителни продукти и съставки на нови продукти.
  3. Биологичната активност на медицинските, ароматните и ядивни растения и техните екстрахирани съставки
  4. Хранителни добавки на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
  5. Козметични продукти на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
  6. Минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на вторични продукти от медицински, ароматни и ядивни растения.
  7. Технологии за третиране на медицински, ароматни и ядивни растения и вторичните продукти от тяхната преработка.

Учените от ИККХ-Пловдив - доц. д-р П. Иванова, гл. ас. д-р Албена Пържанова, ас. Евелина Василева в съавторство с доц. д-р Весела Чалова-Жекова, доц. д-р Антон Славов и доц. д-р Снежана Иванова от УХТ-Пловдивучастваха с постер на тема „Factors affecting the amount of biologically active substances in extracts of plants typical of Western Rhodopes“.

 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute