Български (България)English (United Kingdom)

ime

 

Конкурс за главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на биологично активните вещества“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 81 от 26.09.2023 г

 

In memoriam

С прискърбие съобщаваме за кончината на дългогодишния директор на Научно-изследователския институт по консервна промишленост (днес Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив)
ст.н.с. І ст. ктн Борис Григоров Михов.

BorisMihov

1928 - 2023

Роден е на 18.І.1928 г. в гр. Пловдив. През 1952 г. завършва първия випуск за инженер-технолози на факултета по “Хранителна промишленост” към ВСИ “Васил Коларов” – Пловдив. След издържан конкурс през 1961 г. е назначен за н.с. по икономика и организация на консервната промишленост. През 1970 г. защитава дисертация на тема в областта на икономиката на хранителната промишленост. През 1973 г. му е присъдено научното звание ст.н.с.ІІ ст., а от 1992 г. e ст.н.с. І ст.

През 1972 г. е избран за Зам. директор на НИИКП, а няколко месеца по-късно и за Директор на института, чийто пост заема до пенсионирането си през 1992 г. С огромен принос в изграждането на ИКП като авторитетно научно звено.

За научни постижения Б. Михов е награждаван с високи държавни отличия “Кирил и Методи” І ст.; народни ордени на труда, Златна значка на НТС

От председателя на СИВ е награждаван със специална грамота и медал за принос в областта на международното сътрудничество в рамките на СИВ.

От 1980 – 1992 г. Б. Михов е член на президиума на Селскостопанска академия. В течение на 3 мандата е член на Комисията по селско стопанство и хранителна промишленост към Висшата атестационна комисия.

В продължение на 8 години е председател на НТС в Пловдив.

Отиде си един сърцат човек, подчинил живота си на развитието на консервната промишленост в България, отдал цялата си енергия за изграждането, развитието и добруването на Института. Човек с изявена гражданска позиция, милеещ за бъдещето на България!

Човек, съпричастен на радостите, болката и страданията на ближния!

Напусна ни един изявен учен, отдаден изцяло за развитието на хранителната наука в България.

Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 22 март 2023 г., на Централни гробища, от 11.00 часа.

 

Конкурс за "доцент"

 Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „доцент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност“Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

 

Участие в международна научна школа и конференция:

22nd INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS (22nd ISCMP): State of the Art in Functional Materials & Technologies (August 29th - September 2nd, 2022 – Fr?d?ric Joliot-Curie International House of Scientists, located in St. Constantine and Elena Resort)

Доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ), Пловдив, на Селскостопанска академия взе участие с постер в 22-ра Международна научна школа и конференция по физика на кондензираната материя. Темата на постера на доц. Живанович беше свързана с физични и физикохимични свойства на ядивни филми от хитозан, обогатени с масло от гроздови семена. Научната разработка на екипа на доц. Живанович беше дискутирана сред международните гости на конференцията и редакторите на международни списания. На базата на научната работа е подадена статия, която ще бъде публикувана в специален том на Journal of Physics: Conference Series (JPCS), който е част от IOP Conference Series (един от най-големите издатели на сборници от конференции) със свободен достъп и индексиран в SCOPUS (Q4, SJR2022: 0.21) и в WoS.

Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ), договор номер КП-06-Н37/29: „Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“ и от Селскостопанска Академия (ССА), проект № ТН 14: Влияние на биоактивни ядивни опаковки върху качеството на плодове и зеленчуци в процеса на съхранение (2022-2024).

conf1conf2

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 10


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute