Български (България)English (United Kingdom)

 business

Oтдел:

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ

 
  1. Комуникира с общинските и държавни институции.
  2. Контролира  изпълнението на договорните отношения с външни доставчици на услуги (ВиК, ЕVN, охрана, оператори на телекомуникационни услуги и др.).
  3. Контролира  изпълнението на договорните отношения с наематели.
  4. Осигурява технически офис комуникациите и компютърната мрежа на Института.
  5. Извършва поддръжка, сервиз и ремонт на имуществото на Института;
  6. Организира дейности,  осигуряващи безопасни условия на труд.
  7. Осигурява материално- техническото снабдяване.
  8. Отговаря за съхранението, защитата и отчетността на съоръженията.

 

                                                                                                                                


 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute