Български (България)English (United Kingdom)

book

  • ИККХ-Пловдив е научна организация, акредитирана от НАОА по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ от професионално направление 5.12 Хранителни технологии - линк: ..\..\ACREDITACIA-2016\Ann-ONS-ТПЗК_ИИРХ-ССА.pdf

 
  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство
 на консерви”
 
  • СЕНЗОРНИ АНАЛИЗИ
  1.  Сензорен анализ на храни и напитки
 
 
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute