Български (България)English (United Kingdom)

logo
За нас
Институтът за изследване и развитие на храните (ИИРХ) е публична институция за научно – приложни изследвания, чиято цел е да представя научния и техническия прогрес пред Българската хранителна индустрия.
Институтът извършва изследвания, консултира, обучава и разпространява знания и резултати, които дават отговори на общи и специфични въпроси свързани с дейността на хранителната индустрия.
ИИРХ е създаден през 1962 г. Понастоящем той е самостоятелно юридическо лице в системата на Селскостопанска академия, гр. София. Разполага с квалифициран персонал и съвременни лаборатории: за формулиране и дизайн на храни – охладени, замразени, стерилизирани и сушени; за трансфер на технологии на усъвършенствани и нови продукти; за сензорни изпитвания на консуматори от специфични фокус групи; хранителна химия; хранителна микробиология; спектрални изследвания и хранителна физика.
Институтът активно участвува в редица международни и национално финансирани програми и проекти (COST, INKO, 4-та рамкова програма на ЕС, 5-та рамкова програма на ЕС, 6-та рамкова програма на ЕС, peanut CRSP, Aмериканската агенция за международно развитие USAID, редица проекти за мобилност на учените с Украйна, Румъния, Македония, Словакия, Словения, Чехия, Италия и др.)
Институтът за изследване и развитие на храните има научна акредитация от НАОА за обучение в ОНС "Доктор" по научна специалност 02.11.15. "Технология на плодовите и зеленчукови консерви".
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute